The Speed Element of Design etkinliğimizin son yazı dizisinde tasarımcıların dikkat etmesi gereken bir başka konuya, görsel içerik stratejisine ve performans bütçelerine değineceğiz. Diğer yazılarımız için:

Tasarlanan site ya da uygulamanın tüm içeriğinin yüklenme süresini azaltmaya…

Hem erişim, hem de kullanıcı tercihleri açısından mobil uygulama ve uygulama hissiyatı veren web siteleri çok daha popüler bir konumda. Bu yazımızda etkin bir mobil deneyimi tasarlamak ve bu deneyimi olabildiğince hızlı, akışkan şekilde sunabilmek için kullanılabilecek çözümlere değineceğiz.

01 — App Shell ve Skeleton screen tasarımı

Güncel tasarım mimarisinin önemli yaklaşımlarından App Shell ve Skeleton Screen’e…

Türkiye ve dünyada mobil internet kullanımının her geçen gün daha da arttığı bir çağda kullanıcıların dikkatini çekmek ve web sitesinde kalmalarını sağlamak oldukça güç bir hal aldı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek adına tasarımcılar mobil erişimin ve mobile has kullanıcı deneyimlerinin ön planda tutup, akıcılık hissinin daha ilk saniyelerden vermeye çalışmakta.

While creating designs, the popular trend is to make them easy to navigate and look cool. Ok we get it, looking cool is always nice. But what about the user and how cool they feel?

In an age where everyone has an answer to everything, the digital designs should have…

Creating designs that focus on Aesthetics, Functionality and Sustainability.

Design has been a part of human life probably since the very beginning. Maybe functionality was the only desire back then, but people always loved creating “pretty” looking things and staring at them over and over again. But what about actually using those designs?

First it was art, then art…

Sketch Meetup Türkiye’ye adım adım…

Sketch Meetup Türkiye, -99 ve Design+Prototyping işbirliği ile gerçekleştirildi.

Her sanatçı, sanatını idame ettirebilmek için belirli araçlara ihtiyaç duyar. Biz dijital sanatçılar için ise bu araçlar yazılımlar, tabletler, akıllı kalemler ve daha fazlasını kapsıyor. İçlerinden seçim yaparken de haliyle en verimli olanını seçmeye gayret ediyoruz.

-99 design studio’da akılda kalıcı, yaratıcı ve sürdürülebilir tasarımlar…

Page views have always been a key criteria to measure web performance.

Vatan Computer has been a key name in the Turkish tech market for over many years. It reaches out to users from almost all ages and best known for wide range of products, its online presence and the promotional deals that come along with it. …

Sketch Meetup Turkey organised by -99 and Design+Prototyping group.

Every artist has a set of tools. For us digital artists, softwares are our tools and we all tend to stick to the most efficient one. Quality over quantity and you know, time over anything.

Here at -99 design studio, we strive to deliver eye catching, distinctive and creative solutions…

-99 design studio

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store