The Speed Element of Design etkinliğimizin son yazı dizisinde tasarımcıların dikkat etmesi gereken bir başka konuya, görsel içerik stratejisine ve performans bütçelerine değineceğiz. Diğer yazılarımız için:

Tasarlanan site ya da uygulamanın tüm içeriğinin yüklenme süresini azaltmaya yönelik çözümler ile düzenlenmesi, performans bütçesi (performance budget) olarak adlandırılır. Özellikle e-ticaret sektöründe hızın ve kullanıcı deneyiminin rekabeti direkt olarak etkilediği dönemde sitenin görsel içerik stratejisi büyük önem taşımaktadır.

Güncel olarak bir e-ticaret sitesinin yüklenme süresi 2.5 saniye ve altında ise iyi performanslı, üzerinde ise kötü performanslı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısı…


Hem erişim, hem de kullanıcı tercihleri açısından mobil uygulama ve uygulama hissiyatı veren web siteleri çok daha popüler bir konumda. Bu yazımızda etkin bir mobil deneyimi tasarlamak ve bu deneyimi olabildiğince hızlı, akışkan şekilde sunabilmek için kullanılabilecek çözümlere değineceğiz.

01 — App Shell ve Skeleton screen tasarımı

Güncel tasarım mimarisinin önemli yaklaşımlarından App Shell ve Skeleton Screen’e yönelik tasarımlar geliştirmek, tüm üretim sürecini kolaylaştırırken, kullanıcının algısını da pozitif yönde desteklemektedir.

App Shell

Web sitesinin ya da bir uygulamanın tüm içeriğinin ekleneceği, diğer sayfalarda da devam edecek header, footer gibi temel tasarım öğelerini barındıran kabuktur. Peki app shell’e yönelik tasarım yapmak ne gibi bir katkı sunar?

Güncel front-end teknolojileri bu…


Türkiye ve dünyada mobil internet kullanımının her geçen gün daha da arttığı bir çağda kullanıcıların dikkatini çekmek ve web sitesinde kalmalarını sağlamak oldukça güç bir hal aldı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek adına tasarımcılar mobil erişimin ve mobile has kullanıcı deneyimlerinin ön planda tutup, akıcılık hissinin daha ilk saniyelerden vermeye çalışmakta.

Peki tüm hepsinin ortak noktası nedir? Bu yazı dizisinde kullanıcıların hız algılarına, mobil tasarıma yönelik etkin çözümlere ve görsel içerik stratejilerine değineceğiz.

Sunumu YouTube’dan takip etmek isteyen için.

Mobil dünyanın mobil kullanıcıları ve en kısıtlı kaynakları: Zaman…

StatCounter Eylül 2018 verilerine göre mobil internet trafiği dünya genelinde %52,36 iken Türkiye’de mobil internet erişim oranı %64,45’te. Gerek servis sağlayıcı kotaları…


While creating designs, the popular trend is to make them easy to navigate and look cool. Ok we get it, looking cool is always nice. But what about the user and how cool they feel?

In an age where everyone has an answer to everything, the digital designs should have just the similar qualities. As in every digital action should provide a reaction. Every swipe, every tap, every button should come with an indicator of some sort. Not only these give the user a sense of continuity, but also enhances the overall perception of feeling secure while browsing or shopping.


The age we are living in is similar to a spider queen’s masterfully crafted web. Every path leads into many other paths and almost everything is interconnected. Such connection with such blinding speed that all it takes is a hashtag for a simple thing to go global. (Or you know, make it to Reddit for that matter) Weaving this beyond global web, us users keep bringing the world of physical and digital together. As Harward Business Review’s Darrell K. Rigby says: “(these users) can’t comprehend why companies haven’t done the same.”

During the process of creating digital products, many agencies…


Creating designs that focus on Aesthetics, Functionality and Sustainability.

Design has been a part of human life probably since the very beginning. Maybe functionality was the only desire back then, but people always loved creating “pretty” looking things and staring at them over and over again. But what about actually using those designs?

First it was art, then art integrated into our daily lives, after that, art became a real part of today’s world. With the amount of competition going on, if your product, service or work does not offer an eye-catching design, you’d lose at the very beginning. Yet still, the very question we asked at the beginning…


Sketch Meetup Türkiye’ye adım adım…

Sketch Meetup Türkiye, -99 ve Design+Prototyping işbirliği ile gerçekleştirildi.

Her sanatçı, sanatını idame ettirebilmek için belirli araçlara ihtiyaç duyar. Biz dijital sanatçılar için ise bu araçlar yazılımlar, tabletler, akıllı kalemler ve daha fazlasını kapsıyor. İçlerinden seçim yaparken de haliyle en verimli olanını seçmeye gayret ediyoruz.

-99 design studio’da akılda kalıcı, yaratıcı ve sürdürülebilir tasarımlar üretmenin peşinde koşuyoruz. Aslında hangimiz bunu yapmıyoruz ki? İşlerimizi yapmak için de uzunca bir süredir Adobe ürünlerini kullanıyorduk. Aslına bakarsanız herhangi bir arayüzü tasarlamanın onlarca farklı yolu var. Photoshop, Illustrator, kafayı kırarsanız Keynote hatta Pages’da bile tasarım yapabilirsiniz. (Buyrun burada yapılmışı var.)


Page views have always been a key criteria to measure web performance.

Vatan Computer has been a key name in the Turkish tech market for over many years. It reaches out to users from almost all ages and best known for wide range of products, its online presence and the promotional deals that come along with it. The website generates an immense amount of daily traffic and is the preferred choice of majority.

Time flies, so does design!

When we sat down with Vatan a few years ago to give their website a new look, mobile trend was not a game changer. It was also the first time Vatan outsourced their web…


Sketch Meetup Turkey organised by -99 and Design+Prototyping group.

Every artist has a set of tools. For us digital artists, softwares are our tools and we all tend to stick to the most efficient one. Quality over quantity and you know, time over anything.

Here at -99 design studio, we strive to deliver eye catching, distinctive and creative solutions to our clients. Then again, who doesn’t? For this, we’ve been mainly using Adobe products to design our work.

-99 design studio

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store