Dijital Tasarımda Görsel İçerik Stratejisi

Web sitesi tasarımında görsel ve içerik seçiminde en verimli strateji ve çözümler.

Örnek performans bütçesi dağılımı.
  1. Marka iletişimi: Marka iletişimi için kritik önem taşıyan ve yüksek önceliklendirmeye sahip görsellerdir. Örneğin; markanın maskotu, monogramı, deseni ya da ürün bazlı bir site ise ürünün kendisi olarak düşünülebilir.
  2. Dekoratif: Tasarımın işlemesi için şart olmayan fakat tasarıma pozitif katkıda bulunan detaylardır. Olmasa da olur şeklinde düşünülebilen bu tip görsellere örnek olarak gölgeler, fırça vuruşları, sağ ve sol panellerdeki süslemeler gösterilebilir.
  3. Bilgilendirici görseller: Alternatiflerinin bulunabileceği ya da görsel olarak tasarımda olması zorunlu olmayan, önceliklendirmede son sırada yer alan görsellerdir. Ödeme opsiyonları, sponsor logoları, indirimli ya da yeni ürün belirtici görseller örnek olarak gösterilebilir. Bu tipteki görsellerin temel amacı kullanıcılara ek bilgi sunmasıdır. Bu görseller yerine yazı kullanılabilir.

“Bir sitenin ya da uygulamanın kullanıcıya en çok yük oluşturan kısmı görselleridir.”

Aşağıdaki örnekte sıralandırmaya uygun olarak tasarlanmış opsiyonu inceleyebilirsiniz:

1. Ruj dokulu büyük arka plan görseli yerine küçük PNG doku artı düz CSS renk kullanılmış. 2. İndirim ikonu yerine indirim yazısı tercih edilmiş. 3. Ürünler arasında bulunan manken görselinden feragat edilmiş.

Hangi içerik için hangi format kullanılmalı?

Görsel içerik stratejisinde doğru formatları kullanmak, performans bütçelerinde büyük değişiklikler yaratacaktır.

Kırmızı ile yazılan formatlar olabildiğince tercih edilmemelidir.

1. Görseller için JPEG / WebP

Görseller JPEG 2000, JPEG XR ve WebP (encoding) formatında hazırlanmalı. Bu formatlar JPG, PNG ve GIF ile kıyaslandığında, tarayıcılar tarafından daha hızlı algılanmakta ve hem masaüstü hem de mobil erişimlerde daha hızlı deneyimi (render) mümkün kılar.

2. Logo ve ikonlar için SVG / PNG / FONT

Burada JPG ve GIF formatlarından kaçınılmalı.

3. Küçük animasyonlar için GIF değil, Video kullanılmalıdır.

Sanılanın aksine GIF formatı videoya göre daha düşük performanslıdır. Bunun sebebi GIF formatı buffer özelliği içermediğinden dolayı daha uzun sürede kullanıcıya ulaşır. Tamamı yüklenmeden izleme imkanı olmadığı için GIF formatındaki görüntüler kullanıcıların daha uzun süre beklemesi ve performans düşüklüğü ile sonuçlanabilir. MP4 tipi videolar ise tüm modern tarayıcılarda anında oynatılabilir ve kullanıcıya daha bütünsel bir deneyim vaad eder.

Kaynakça

--

--

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
-99 design studio

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.