Web Tasarımında Hız ve Hız Algısı

Kusursuz ve akıcı bir tasarıma dahil edilmesi gereken hız unsurları ve son ürüne katkıları.

Sunumu YouTube’dan takip etmek isteyen için.

Mobil dünyanın mobil kullanıcıları ve en kısıtlı kaynakları: Zaman…

StatCounter Eylül 2018 verilerine göre mobil internet trafiği dünya genelinde %52,36 iken Türkiye’de mobil internet erişim oranı %64,45’te. Gerek servis sağlayıcı kotaları gerekse hareket halinde olmanın getirmiş olduğu zaman kısıtı, kullanıcıların içeriklere çok daha hızlı erişme isteğini de beraberinde getiriyor.

  • Dönüşüm oranını artırmak: Hız algısının ön planda olduğu ortamlarda kullanıcı dönüşüm oranları ve geçirilen süre büyük bir ölçüde artmakta, sekme oranları düşmektedir.
  • İyi bir kullanıcı deneyimi sunmak: Yapılan her tasarım, temelinde son kullanıcıya hizmet etmek üzere geliştirilmekte. Sunduğumuz deneyimin akıcı olması, kullanıcıda her daim pozitif bir etki bırakacaktır.
  • Etik olarak sorumluluk almak: Özellikle veri tüketimi konusunda Google’ın getirmiş olduğu yeni kıstaslar, kullanıcıların mobil internet kotalarına en az etki edecek siteler üzerinden şekillenmekte. Unutulmamalıdır ki hızlı web sitesi güven inşa eder.

Hızlı web sitesi güven inşa eder.

2GB mobil internet kotasına yavaş bir sitenin etkisi.

İnsanın hız algısı

Google ve Awwwards iş birliği ile yayımlanan web tasarım rehberinde 4 saniye ve altındaki sürede yüklenen web sitelerinin ziyaretçilerin %71’i tarafından hızlı olarak algılandığına ve %29’u tarafından ise yavaş olarak algılandığına değiniliyor.

  • Yaş: Genç ve yaşlı kırılımı olarak genç kullanıcılarda 4 saniye ve üzerinin yavaş algılanmasına, yaşlılarda ise bu sürenin tahammül edilebilir olmasına değiniyor.
  • Ruhsal Durum: Kişinin huzurlu ya da huzursuz ruh hali ile orantılı olarak sitenin algısını değiştirmekte. Huzur içinde ziyaret edilen bir site, yükleme süresi 4 saniyenin üzerine çıksa dahi hızlı algılanabilirken, huzursuz ruh halinde tersi şekilde sonuçlanabiliyor.
  • Fiziksel Durum: Ruhsal durum ile bağlantılı olarak kişinin durağan ya da hareket halinde olması ile bağlantılıdır. Sabit konumda iken yüklenme süreleri fazla gelirken, hareket halinde bu algı değişmektedir.

İnsan beyni ve olaylara yaklaşım biçimleri

Hız ve hız algısını derinlemesine anlayabilmek adına insan beyni ve insan beyninin algılama biçimlerine biraz değinmekte fayda var.

İnsan beyni olayları algılama sürecinde aktif ve pasif mod arasında geçiş yapar.
Web sayfasının yüklenme süreçleri

Performans Algısı, Çoğu Durumda Gerçek Performans Kadar Etkilidir.

— Apple

Apple’ın geliştiriciler için rehberleri içerisinde bulunabilen bu söz, performans hissiyatının önemine ve hız algısına işaret eder. Dünyanın en büyük teknoloji firması dahi hemen hemen her cihazında ve yazılımında kullanıcıya hissettirdiği hız algısını her daim ön planda tutuyor. Yazı dizimizin ikinci bölümünde görsel örnekler ile desteklediğimiz etkin mobil deneyimi için hız odaklı çözümlere değineceğiz.

Kaynakça

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.